Det praktiske

Arbejdsgangen hos Aarhusvinduet ApS

Her kan du læse lidt om hvordan en bestilling hos os forløber…

 • Vi foretager opmåling eller du ringer eller mailer dine egne mål til os. Vi foretager altid selv opmåling til vinduer vi selv skal montere. Hvis du vil bruge en anden montør skal han tage målene. Det er den sikreste arbejdsgang.
 • Du får tilsendt et skriftligt tilbud.
 • Du siger ja tak.
 • Du får tilsendt en underskrevet ordrebekræftelse i to eksemplarer – den ene underskriver du og sender tilbage til os i den medsendte svarkuvert. Læs den grundigt inden du skriver under. Ordrebekræftelsen er vores gensidige kontrakt om hvad der leveres, hverken mere eller mindre.
 • Vi bestiller elementerne hos den leverandør, der passer bedst til dine ønsker. Leveringstiden kan variere efter hvilken producent der vælges. Normalt mellem 6-8 uger.
 • Leveringen sker normalt direkte fra fabrikken eller vi leverer selv elementerne. 6-10 dage inden, får du besked om hvilken dag elementerne leveres. Det sker enten pr. brev eller pr. telefon.
 • Hvis du ønsker, at vi monterer for dig aftales tidspunkt, adgangsforhold m.m
  – vær opmærksom på, at vi skal bruge et arbejdsfelt på ca. 1 meter omkring vinduet.
  – afdæk evt. møbler med plast eller lagner. Støv kan ikke undgås, selvom vi bruger en kost jævnligt under monteringen.

Hvordan monterer man et vindue?

Tag rammerne af hvis det er muligt – det er meget nemmere at montere karmen uden rammer. De hægtes på, når karmen er skruet fast .

Karmen anbringes i murhullet. Juster karmen, så den er i vatter.
Der skal være mellem 1,2-1,5 cm afstand hele vejen rundt om karmen.
Hvor langt inde i murhullet karmen skal sidde afhænger af, hvad der er på indvendig side.
I praksis vil man anbringe den nye karm, hvor den gamle var.
Hvis du skal montere flere vinduer er det vigtigt, at de monteres ens.
Sørg for at karmen er ordentlig kilet fast.

Bor for med 6,5 mm bor. Bor i den del af karmen, hvor rammen sidder (falsen) – ellers får du synlige skruer. Skruen skal være lige over eller lige under hængslet – og der skal være en sten. At skrue ind i en fuge imellem to sten dur ikke.
Skru karmen fast med montageskruerne 7,5 x 132 mm.

Det er fordelagtigt at skumme imellem karm og murværk (kun rundtomkring karmskruerne). Efterfølgende isoleres der imellem karm og murværk med eksempelvis fugefilt. Til sidst isættes bagstop imellem karm og murværk og vinduet er klar til at blive fuget udvendig.

Afmontering af gamle elementer

 • Tag rammerne af vinduet – hvis vinduet er fast karm (kan ikke åbnes) skal du fjerne selve ruden. Dette gøres ved at fjerne glaslister og søm så ruden kan tages ud.
 • Skær det gamle vindue (karmen) fri hele vejen rundt med bajonetsaven.
  Dette er meget vigtigt. Hvis ikke gamle søm og skruer er skåret over vil de trække noget af murstenene med, når du begynder at rykke i karmen.
 • Sav karmen over 2-3 steder med stiksaven.
 • Løsne forsigtigt de oversavede dele af karmen fra væggen med koben og hammer.
 • Fjern gammel fugemasse med kniv. Fjern evt. gamle mørtelrester med stemmejern.
 • Fej murhullet så den er fri for mørtelrester og løs puds.

Betalingsbetingelser

 • 25 % indbetales i depositum (eller bankgaranti) ved ordrebekræftelse.
  Restbeløbet betales når elementerne leveres.
  Eventuel montering betales når arbejdet er afsluttet.

Montering af vinduer og døre

Ønsker du selv at montere dine vinduer, er her en monteringsvejledning. Alt arbejde du udfører, er selvfølgelig helt på dit eget ansvar.

Hvad skal du bruge?

Bajonetsav, stiksav, slagboremaskine med 6,5 mm stenbor, hammer, koben, vatterpas, tommestok, montageskruer uden hoved: 7.5 x 132 mm, kiler, stemmejern, standleykniv, kost, fugefilt (rockwool til isolering), bagstop (skumgummimateriale til at fuge op imod), fugemasse, fugepistol.

Hvordan monterer man en dør?

Ramme = dørpladen
Karm = den del af døren der monteres fast i murværket

Rammen hægtes af og karmen sættes i dørhullet.

Bundkarmen sættes i vatter ved opklodsning med 2-3 stykker hård masonit under de lodrette karme og kiles fast med ca. 1,5 cm afstand til muren med den ønskede tilbagetrækning fra murhulshjørnet

Den lodrette karm med hængslerne sættes i lod mod dørhulssiden og positioneres, så den har et parallel forløb til murhulshjørnet og kiles fast i begge sider af overkarmen. Én karmskrue sættes i over det øverste hængsel. Karmskruer sættes altid i falsen, så den ikke er synlig ved lukket dør!

Dørpladen hægtes på hængslerne og døren lukkes forsigtig. Ser man nu på døren fra hængselssiden skal afstanden mellem ramme og karm forløbe sådan, at den ikke er parallel, men bliver mindre mod håndtagssiden, så døren får lov til at sætte sig senere. Justeringen af afstanden sker ved forsigtig at fjerne kilerne ved bundkarmen og karmen trykkes til siden ved hjælp af et koben. Har afstanden fået den rette kileform, sættes kilerne god fast og rammen hægtes af igen.

Der sættes 2 karmskruer mere i hængselssiden lige under eller over hængslerne. Rammen hægtes i og døren lukkes. Det er vigtigt, at døren kommer til at slå i samtidig både oppe og nede. Dette kan justeres ved at sætte en karmskrue nederst og efterfølgende rette karmen til øverst, så gummitætningerne i rammen går imod karmen på samme tidspunkt. Derefter sættes en karmskrue i øverst.

Der monteres 2 karmskruer lige over og under slutblikket (husk altid at klodse op mellem karm og murværk, hvor karmskrue går i, så karmen ikke trækkes skæv ved fastskruningen).

Døren hægtes i og hvis alt er i bedste orden sættes skum imellem karm og murværk (kun rundtomkring karmskruerne). Efterfølgende isoleres der imellem karm og murværk med eksempelvis fugefilt.

Dagen efter (eller når skummet er tørret ud) isættes bagstop imellem karm og murværk og døren er klar til at blive fuget udvendig.