Vinduesrådgivning

Vinduesrådgivning i et sprog man kan forstå – Vi taler “dansk”

Vinduesrådgivning – nu også om energi

I løbet af de sidste 2-3 år har der været store diskussioner om CO2-udslip og reducering af dette. Specielt i byggebranchen har der været stor opmærksomhed omkring fremtidens huse og dets komponenter. ”Passivhus” er et udtryk man har kendt siden starten af 90´erne i bl.a. Tyskland, men som først nu er kommet på dagsordenen i Danmark.

Først nu er der blevet bygget de første passivhuse i Danmark, hvor fokus ligger på at begrænse udgiften til opvarmningen og det dermed forbundne reducerede CO2-udslip. Dette betyder, at der i fremtiden skal en helt anden vinduesrådgivning til for at kunne tilbyde de rigtige vinduer og døre – en vinduesrådgivning der ikke udelukkende fokuserer på prisen, men på miljøvenlig installering af energirigtige vinduer og døre der kan overstige de energimæssige krav langt ud i fremtiden.

Kvalitet betaler sig i længden

Det har aldrig kunnet betale sig at købe billige produkter i forhold til kvalitetsprodukter. Sådan forholder det sig også i vinduesbranchen. Aarhusvinduet ApS har skiftet vinduer der ikke engang kunne holde i 10 år. Disse kunder anså et vindue som en nødvendig brugsgenstand og fokuserede derfor kun på prisen. Allerede efter ikke engang 10 år havde kunden en dobbeltudgift på sin nyerhvervelse og satte herefter stor pris på kvalitet der betaler sig i længden. Anskaffelsesprisen var selvfølgelig højere, men besparelsen blev allerede synlig efter 1. varmeregning og ved at bruge de rigtige materialer i vinduesproduktionen har kunden glæde af sine nye vinduer langt ud i fremtiden uden at skulle vedligeholde dem mere end at give dem en dråbe olie en gang imellem.

Ved at købe kvalitet fremfor discount sparer vi også samfundet for de store mængder affald der dag for dag kommer rullende ind på små trailere til genbrugspladsen. Vi er tilbøjelige til at passe bedre på ”dyre” ting og har dermed skabt et positivt forhold til produktet og er stolte af at have erhvervet det.

Indadgående vinduer

For bl.a. at kunne eftervise kvaliteten i vinduer og døre og dets montering skal der siden 2006 opfyldes et tæthedskrav ved nybyggerier.

Disse bliver testet ved hjælp af en trykprøvning (blowerdoor). Huset bliver sat under vakuum, hvor man hurtig kan finde utætheder i byggeriets konstruktioner. Derfor er det vigtigt, at vinduesfabrikkerne udfører trykprøver på deres produkter.

Danske vinduer er traditionelt udadgående, da man altid har været af den opfattelse, at vinden trykker ind mod tætningen. Men vender man udadgående vinduer om ved denne trykprøve, så trykket går indefra og ud, viser det sig, at tætningen og anverferne ikke kan holde presset. Forestiller man sig, at vinden blæser mod en husfacade vil vinduerne rigtig nok presses mod tætningen, men vinden vil også gå hen over taget og ned på den anden side og skabe et vakuum på den modsatte husfacade. Derved presses rammen væk fra tætningen og varmen kan sive ud. Løsningen på dette problem kan være, at man næste gang skal overveje at skifte de udadgående vinduer ud med indadgående.

De moderne, indadgående vinduesbeslag og tætninger er testet til at kunne holde trykket fra begge sider og vil derfor være den energirigtigste løsning til et miljøvenligt byggeri.

Indadgående vinduer

For bl.a. at kunne eftervise kvaliteten i vinduer og døre og dets montering skal der siden 2006 opfyldes et tæthedskrav ved nybyggerier.

Disse bliver testet ved hjælp af en trykprøvning (blowerdoor). Huset bliver sat under vakuum, hvor man hurtig kan finde utætheder i byggeriets konstruktioner. Derfor er det vigtigt, at vinduesfabrikkerne udfører trykprøver på deres produkter.

Danske vinduer er traditionelt udadgående, da man altid har været af den opfattelse, at vinden trykker ind mod tætningen. Men vender man udadgående vinduer om ved denne trykprøve, så trykket går indefra og ud, viser det sig, at tætningen og anverferne ikke kan holde presset. Forestiller man sig, at vinden blæser mod en husfacade vil vinduerne rigtig nok presses mod tætningen, men vinden vil også gå hen over taget og ned på den anden side og skabe et vakuum på den modsatte husfacade. Derved presses rammen væk fra tætningen og varmen kan sive ud. Løsningen på dette problem kan være, at man næste gang skal overveje at skifte de udadgående vinduer ud med indadgående.

De moderne, indadgående vinduesbeslag og tætninger er testet til at kunne holde trykket fra begge sider og vil derfor være den energirigtigste løsning til et miljøvenligt byggeri.


Vinduesrådgivning
Det er Søren der kommer ud og besøger dig
hvis du ønsker rådgivning om vinduer hjemme hos dig selv

Ny leverandør

For at kunne opfylde ovenstående krav har Aarhusvinduet ApS været ”på jagt” efter en fabrikant, der kan fremstille vinduer og døre til passivhusbyggeri, som tilnærmelsesvis vil være byggeriets standard om få år. Aarhusvinduet ApS har efterhånden modtaget mange forespørgsler på højtisolerede vinduer og døre – ikke kun til nybyggerier.

Vi kan nu med glæde meddele at have fået hovedforhandlerkontrakt med vores nye leverandør Internorm i Østrig, der i mange år har specialiseret sig i at fremstille energirigtige vinduer og døre. 6 af Internorm´s produkter overstiger langt alle energimæssige krav og er certificeret hos Passivhusinstituttet Dr. W. Feist i Darmstadt. Aarhusvinduet ApS tilbyder også energirigtig montering af Internorm-produkterne, så slutbrugeren kan være sikker på, at deres nye energirigtige elementer bliver monteret uden varmeudslip.

Du vil finde mange flere informationer på Aarhusvinduet ApS’ hjemmeside i nærmeste fremtid.